Redaktionen

Warda Khaldi
Tf Chefredaktör och ansvarig utgivare
08-796 65 09
warda.khaldi@talentum.se

Tiina Moilanen Demargne
Webbredaktör
08-796 64 12
tiina.demargne@talentum.se

Ann Norrby
Reporter
08-796 64 43
ann.norrby@arbetarskydd.se

Elisabet Örnerborg
Reporter
08-796 64 41
elisabet.ornerborg@arbetarskydd.se

Lena Gunnars
Reporter
08-796 64 10
lena.gunnars@talentum.se

Elisabeth Vene
Reporter
08-796 66 17
elisabeth.vene@talentum.se

Karin Nilsson
Reporter
08-796 64 27
karin.nilsson@talentum.se

Henrik Johansson
Marknadschef
08-796 65 96
henrik.johansson@talentum.se

Karolina Isacsson
Annons
karolina.isacsson@hi-media.se
0651-768214

Postadress:  
Arbetarskydd 
106 12 Stockholm

Fakturaadress: 
Talentum Media AB 
Arbetarskydd  106 12 Stockholm

Besöksadress: 
Arbetarskydd  
Jakobsbergsgatan 22
Talentum

Tel: 08-796 64 50 
Fax: 08-612 30 60

Kundservice

Kontakta vår prenumerationsservice Titeldata för prenumerationsärenden och webbinloggning.

Klicka här för kontaktuppgifter

Tidningen